Upphandling

Upphandlingar av frakttjänster

Minska kostnaderna

Fraktkostnaden innebär en stor kostnadspost för ert företag. Vår erfarenhet från branschen är att operatörerna inte alltid erbjuder sina kunder de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna. Vi hjälper dig att minska dina kostnader vid upphandling av distributionstjänster.

Spetskunskap

Vi har spetskunskap vid upphandling av nationella och internationella paket, pall och brevtjänster. Många stora företag har anlitat oss för upphandlingsuppdrag. Vi kan utan att skryta konstatera att vi alltid lyckats sänka kundens kostnader.

Erfarenhet

Vi har erfarenhet inom upphandling och förhandling samt upprättande av anbudshandlingar. Vi har varit konsulter åt företag som DHL, TNT, Bring och Fedex med bl.a. affärsplaner.

Extern kompetens

Vårt kontaktnät inom branschen är stort och vi har samarbetat med de flesta europeiska och amerikanska frakt och postoperatörerna. Vi har även stor kunskap och erfarenhet av terminalavgifter (ersättningssystem mellan postoperatörer).

Som kund har du inget att förlora. När ni anlitar oss som upphandlare av frakttjänster sker debitering endast i relation till uppnådd kostnadsbesparing.